به وبسایت راز بیوریتم چهار فصل خوش آمدید...

در اين قسمت شما می توانيد از سطح انرژی جسمانی، ميزان احساسات، قوه تفکر و حس ششم امروز خود با وارد کردن تاريخ دقيق تولدتان باخبر شويد؛ و اين گزارش بر مبنای علم بيوريتم جسم شما از بدو تولد می باشد. دقت داشته باشيد تاريخ تولد خود را بصورت دقيق وارد کنيد (ممکن است تاريخ تولد شما آنچه که در شناسنامه شما نوشته شده باشد، نباشد. پس بهتر است از والدين خود تاريخ دقيق تولد را جويا شويد)

به ما بگوييد دقيقاً چه روزی متولد شده ايد تا به شما بگوييم سطح انرژی امروز شما چقدر است!!؟

جهت مشاهده بیوریتم دکمه زیر را کلیک کنید